pH метри и pH контролери са електронни устройства, използвани за измерване нивото на pH на вашата аквариумна вода с по-голяма точност от тестовите комплекти. Те осигуряват цифрово отчитане на pH, което ви позволява да го наблюдавате и коригирате, ако е необходимо. 

 

Термометрите и термоконтролери се използват за измерване на температурата на водата във вашия аквариум. Те се предлагат в различни форми, включително традиционни стъклени термометри и цифрови термометри със сонди. Поддържането на стабилна и подходяща температура е от решаващо значение за здравето и благосъстоянието на вашите риби.

 

Хидрометри и рефрактометри се използват за измерване на солеността или специфичното тегло на соленоводните аквариуми. Те помагат да се гарантира, че концентрацията на сол е на правилното ниво за морски риби и безгръбначни.

 

TDS измерватели - Общо разтворените твърди вещества (TDS) измерват концентрацията на разтворени вещества във вашата аквариумна вода. Те могат да ви помогнат да наблюдавате цялостното качество на водата и да откриете всяко прекомерно натрупване на минерали или други вещества.

 

Това са само няколко примера за наличните измервателни уреди за поддържане на аквариум. Важно е да изберете надеждни и точни инструменти и да следвате инструкциите на производителите. Редовното тестване и наблюдение на параметрите на вашия аквариум може да ви помогне да поддържате здрава и процъфтяваща водна среда. Редовното почистване на сондите на измервателните уреди и калибрирането им с подходящи буферни разтвори водят до по-дълъг живот и по-точно отчитане на стойностите.