Отказ от поръчка

Отказ от поръчка

Отказ от поръчка

Клиентът има право да откаже и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от получаване на стоките на адреса за доставка, в случай, че същите са със запазена опаковка в нейната цялост (опаковката на пратката може да бъде отваряна), пълна окомплектовка и стоките са във вида, в който са получени с придружаващата ги документация за покупка и при условията на чл. 50 ( здрава стока) от Закона за защита на потребителите.
Клиентът поема преките разходи по връщането на стоката (основание чл.55 ал.2 ЗЗП).

5.ОТКАЗ ОТ ПОКУПКА И ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ

 

5.1  Трябва да информирате търговеца за решението си да отмените покупката и да върнете закупените продукти в 14 дневен срок от сключването на договора за продажба.

 

5.2 Трябва да изпратите неизползваните продукти на търговеца в рамките на 14 дни от тяхното закупуване.

 

5.3 Връщането на продуктите става за сметка на клиента.

 

5.4 След получаване на продукта търговеца оценява неговото състояние и при наличие на повреди по продукта или нарушаване на търговския му вид има право да намали сумата за връщане на клиента.

 

5.5 Продавачът има 14 дни от датата на получаване да върне заплатената от клиента сума. **

 

5.6 Продавачът има право да откаже връщането на продукт следните случай:

 

А)Връщането на нетрайни стоки (храни и препарати)

 

Б) Връщането на запечатани стоки, при чието разопаковане има свързани със здравето и хигиената съображения.

 

В) стоки и изработени по поръчка

 

Г)нарушен търговския вид на продукта

 

Д)не е налична пълната документация, оригинална опаковка и аксесоари на продукта

 

Е)продукта е използван

 

Ж)механична повреда на продукта

 

З)нарушена цялост на оригиналната опаковка на продукта

 

Всеки купувач може да направи своята рекламация като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по и-мейл. Формулярът може да копирате от тук:

 


СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ
 
До ………………………
/името на търговеца/
…………………………………………………………………….. 
/адрес, ЕИК/
С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:
…………………………………………………. /описание на продукта/
Стоката е поръчана на ………………….
Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/
………………………………………………………………………../Име на потребителя/
Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/
 
……………….                                                                             …………………………….
/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/