Коя част от светлинния спектър се използва за фотосинтеза?

6 март 2024
Коя част от светлинния спектър се използва за фотосинтеза?

Фотосинтетично активна радиация (PAR)

 

Растенията използват видима светлина за фотосинтеза. Видимата светлина варира от слаба синя до далечна червена светлина и се описва като дължини на вълните между 380 nm и 750 nm. Областта между 400 nm и 700 nm е това, което растенията използват предимно за задвижване на фотосинтезата и обикновено се нарича фотосинтетично активна радиация (PAR). Биолозите по растенията определят количествено PAR, като използват броя на фотоните в диапазона 400-700 nm, получени от повърхността за определен период от време, или плътността на фотосинтетичния фотонен поток (PPFD) в единиците μmol/s.

 

Фотоморфогенеза

 

Различните дължини на светлинните вълни (включително части от UV спектъра извън PAR) стимулират различни хормонални промени в растенията. Това явление е известно като фотоморфогенеза, което представлява регулирани от светлина промени в развитието, морфологията, биохимията и клетъчната структура и функция.

При сухоземните растения червената светлина стимулира циклите на цъфтеж, а синята светлина потиска удължаването на стъблото, което води до по-компактни растения. Въпреки това ефектите на фотоморфогенезата от промените в спектъра във водните растения са доста различни от тези на сухоземните растения; неща като удължаване на стъблото се определят повече от газообмен (достъп до O2/CO2), отколкото от синьо изместване на светлината. ​По същия начин циклите на цъфтеж за водните растения се задействат от достъпа до повърхностен въздух, а не от червения спектър, за практически цели.

Основното въздействие на спектъра върху водните растения е по-силната пигментация за определени видове, когато се използва по-силна червена/синя светлина. Наличието на повече червен/син спектър също дава по-висок визуален цветови контраст и наситеност - поради което силно го препоръчвам.

Спектър на действие

 

Спектър на действие за фотосинтеза (срещу диаграми на спектрите на абсорбция), описва ефективността, с която специфични дължини на вълните предизвикват фотохимична реакция. Кривата е известна още като добив на фотонен поток (Yield photon flux, YPF). PAR оценява всички фотони от 400 до 700 nm еднакво, докато YPF претегля фотоните в диапазона от 360 до 760 nm въз основа на фотосинтетичния отговор на растението.

От диаграмата по-долу създава впечатлението, че червената светлина е 20-30% по-ефективна от синята/зелена светлина за целите на фотосинтезата. Кривата е разработена от краткосрочни измервания, направени на единични листа при слаба светлина. Някои дългосрочни проучвания с цели растения при по-силна светлина показват, че качеството на светлината може да има по-малък ефект върху скоростта на растеж на растенията, отколкото количеството светлина. Листата абсорбират предимно червена и синя светлина в първия слой фотосинтезиращи клетки. Зелената светлина обаче прониква по-дълбоко във вътрешността на листата и може да задвижи фотосинтезата по-ефективно от червената светлина при по-високи нива на осветеност.

Action Spectrum Chart

Мярката PAR (фотосинтетично активна радиация) е най-полезният измерител на съответната „сила“ на светлината за растежа на растенията, тъй като директно измерва количеството светлина, налично за фотосинтезата на растенията.

прочети още

Има много фактори, които трябва да се вземат предвид при настройките на светлината, които трябва да бъдат взети под внимание изчерпателно в зависимост от размера на резервоара, вида и състоянието на водните растения, CO2 и плодородието на субстрата...

прочети още

Суровото говеждо сърце съдържа колагени, които дискусите не могат да обработят  поради липса на ензими. Това води до несмилаем слой върху чревната стена, което позволява силно разпространение на паразити. Риби, хранени със сурово говеждо

прочети още

Препарати за вода, формулирани специално за вашите риби от Амазонка. Препоръчано от никой друг,а от самия Hudson Crizanto Gonçalves. Фирмата му H&K Ornamental Fish е специализирана в износа на декоративни морски риби и диви Дискуси, изнасящи за американски, европейски и азиатски пазари.

прочети още

Хуминни вещества за дискуси и други обитатели на бракични води Изненадващо, естественото местообитание на много декоративни риби първоначално е много враждебно за живота. Бракичните води , като Rio Negro в Амазонка, са много бедни на минерали и много кисели. Много райони от тези води имат рН под 4. Това не е добра отправна точка за съществуването на водни форми на живот.

прочети още